Πολλές από τις πολυκατοικίες στην Ελλάδα διαθέτουν πυλωτές, οι οποίες χρησιμοποιούνται συνήθως ως χώρο για στάθμευση. Συνήθως επίσης οι πυλωτές είναι ανοιχτές (αφού για το κλείσιμό τους απαιτείται ειδική άδεια και μεγαλύτερο κόστος), με αποτέλεσμα να είναι εκτεθειμένες στον αέρα και την υγρασία. Τα κρύα ρεύματα του αέρα επηρεάζουν τη θερμική αγωγιμότητα των σημείων που συνορεύουν με την πυλωτή, δηλαδή κυρίως των δαπέδων των διαμερισμάτων των πρώτων ορόφων.

Παράλληλα οι συσσωρευμένες υγρασίες περνάνε στην επιφάνεια των δαπέδων, ενώ ο κίνδυνος εμφάνισης μούχλας είναι ιδιαίτερα αισθητός. Συνεπώς είναι σημαντικό ιδίως για τα διαμερίσματα του πρώτου ορόφου, να γίνεται μόνωση πυλωτής.

 

Τι επιτυγχάνεται με την μόνωση πυλωτής;

Με τη μόνωση πυλωτής μπορούμε να επιτύχουμε μείωση των θερμικών απωλειών από τα δάπεδα, κάτι που είναι απαραίτητο αν χρησιμοποιούμε ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης, ή σωλήνες με καλοριφέρ, οι οποίες περνάνε από το δάπεδο. Για παράδειγμα αν μέσα στο δάπεδο κυκλοφορεί ζεστό νερό 80ο C, μέχρι να φτάσει στα σώματα (και αυτά με τη σειρά τους να ζεστάνουν το χώρο), αν υπάρχουν θερμικές απώλειες, εν τέλει στα σώματα θα κυκλοφορεί νερό με απώλεια στη θερμότητά του περίπου 20% με 30%. Αυτό σημαίνει ότι ο χώρος για να ζεσταθεί, απαιτεί επιπλέον λειτουργία του συστήματος θέρμανσης και κατά συνέπεια μεγαλύτερα έξοδα, ενώ επιφέρει και χαμηλότερο επίπεδο θερμικής άνεσης

 

Εκ των υστέρων τοποθέτηση μόνωσης πυλωτής

Ένα άλλο θετικό που έχει η μόνωση πυλωτής, είναι ότι αποκλείει την εμφάνιση υγρασιών και μούχλας από τα δάπεδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αφού αν εμφανιστεί μούχλα ή υγρασία στο δάπεδο, για να αντιμετωπιστεί, μπορεί να είναι αναγκαία και η επέμβαση στο δάπεδο, κάτι που είναι αρκετά επίπονο.Αν η πυλωτή δεν έχει μονωθεί κατά την υλοποίηση του οικοδομικού έργου, υπάρχει η δυνατότητα να γίνει εκ των υστέρων, με μηχανική στερέωση μονωτικών πλακών στην κάτω όψη της επιφάνειά της και μάλιστα χωρίς πολύ μεγάλο κόστος. Αυτή η λύση μπορεί να εφαρμοστεί τόσο για νέες όσο και για παλαιού τύπου οικοδομικές κατασκευές. Σε κάθε περίπτωση κάποιο εξειδικευμένο συνεργείο μπορεί να σας καθοδηγήσει για τη διαδικασία μόνωσης της πυλωτής σας.