Στην Ελλάδα, υπάρχουν πολλά σπίτια που έχουν χαμηλή ενεργειακή απόδοση και στις περισσότερες των περιπτώσεων οι ιδιοκτήτες ούτε γνωρίζουν τις προδιαγραφές που πληρεί ή δεν πληρεί η κατοικία τους, αλλά ούτε είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τι πρέπει να κάνουν γι’ αυτό. Πάντως πλέον υπάρχει ένα βασικό χαρακτηριστικό που ακούει στο όνομα ενεργειακή απόδοση κτιρίων. Αυτό είναι ένα πιστοποιητικό ενεργειακής ταυτότητας, το οποίο βγαίνει κατόπιν εμπεριστατωμένης μελέτης και δείχνει στον ιδιοκτήτη την ποσότητα της ενέργειας που χρειάζεται να καταναλώσει το σπίτι του, για να καλύψει τις ανάγκες σε θέρμανση και ψύξη.


Η μόνωση σπιτιού είναι απαραίτητη

Αποτελεί το βασικό ζητούμενο για τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, ώστε μία κατοικία να μην ξοδεύει πολύ ενέργεια για να ζεσταθεί ή να ψυχθεί, ενώ να μπορεί να διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία που επιλέγει κανείς, για περισσότερο χρονικό διάστημα. Πρέπει να περιλαμβάνει την απαραίτητη εξωτερική θερμομόνωση, πυλωτής, υπογείων, κλπ. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο ιδιοκτήτης μπορεί να επιλέξει εσωτερική μόνωση, με λιγότερο κόστος, αλλά και χαμηλότερη αποτελεσματικότητα.


επιλογή των κατάλληλων θερμομονωτικών υλικών

Οι ενέργειες που γίνονται είναι κατά σειρά, η τεχνική μελέτη του κτιρίου από κάποιον μηχανικό, η επιλογή των κατάλληλων θερμομονωτικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν (εξαρτάται από το είδος της εφαρμογής) και τέλος η εφαρμογή των υλικών αυτών με την κατάλληλη προεργασία, από ένα εξειδικευμένο συνεργαζόμενο συνεργείο.


Το κόστος

Το κόστος εξαρτάται από  διάφορους παράγοντες. Κατ’ αρχήν από το κόστος και το είδος των υλικών, έπειτα από τη συνολική επιφάνεια που πρέπει να καλυφθεί και τέλος από την τιμή που θα συμφωνηθεί με το εξειδικευμένο συνεργείο. Με βάση πολλές σύγχρονες μελέτες έχει αποδειχθεί ότι η σωστή θερμομόνωση, μπορεί να επιφέρει οικονομία της τάξεως του 40% με 60%. Αυτό σημαίνει ότι η συνολική οικονομική απόσβεση, μπορεί να επιτευχθεί εύκολα μέσα σε 4 με 5 χρόνια (υπολογίζοντας μία μέση λύση σε κατοικία 100 τετραγωνικών μέτρων).