Τα ολοένα και συχνότερα προβλήματα από τις υγρασίες και τις απώλειες θέρμανσης, μαστίζουν τις ελληνικές οικοδομές και κρίνεται επιτακτική η αντιμετώπιση τους.

Οι περισσότερες εφαρμογές μπορούν αποτελεσματικά να δώσουν τέλος στα προβλήματα αυτά, ενώ προσφέρουν και καλύτερη οικονομία στις δαπάνες θέρμανσης και ψύξης. Μία ακόμη μορφή μόνωσης, είναι και η ανεστραμμένη μόνωση, που εφαρμόζεται κυρίως σε ταράτσες.

Εφαρμογές ανεστραμμένης μόνωσης

Καλής ποιότητας θερμομονωτικά υλικά

Η ανεστραμμένη μόνωση, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την εφαρμογή της. Ένας λόγος είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί κάποιο σφάλμα ή ατέλεια στο τελικό έργο της μόνωσης, τόσο στον εντοπισμό, όσο και στην επέμβαση.

Επίσης το θερμομονωτικό υλικό πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, για να αντέχει στις υγρασίες, ενώ το συνεργείο πρέπει να δώσει τη δέουσα προσοχή στις απαιτούμενες κλίσεις, για να αποφεύγονται εντελώς οι συσσωρεύσεις υγρασιών και νερών.

Στην πράξη μπορεί να ωφελήσει πολλές οικοδομές, στην εξάλειψη υγρασιών και στη μείωση των θερμικών απωλειών, αρκεί να υπάρχει η δυνατότητα αντοχής στο πρόσθετο βάρος που θα δημιουργηθεί και φυσικά αρκεί τα υλικά να είναι καλής ποιότητας και κατάλληλα για αυτή τη χρήση.

Διαδικασία εφαρμογών

Η συνολική διαδικασία περιλαμβάνει διάφορα στάδια για την ολοκλήρωση της εφαρμογής. Το πρωταρχικό στάδιο είναι η κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας. Έπειτα γίνεται η τοποθέτηση υλικού από αφρομπετόν και κατόπιν επέρχονται μικροεργασίες όπως επισκευές και καθαρισμός της επιφάνειας. Στη συνέχεια εφαρμόζεται το υλικό στεγανοποίησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τέλος τοποθετείται η θερμομονωτική στρώση και ολοκληρώνεται η διαδικασία με την εξασφάλιση της βατότητας και την τοποθέτηση των υλικών που έχετε επιλέξει, πχ πλακάκια.Η σειρά εφαρμογής των παραπάνω διαδικασιών εξασφαλίζει ότι η στεγανοποιητική στρώση είναι απόλυτα προστατευμένη, τόσο από φυσική φθορά, όσο και από έντονες θερμικές ή περιβαλλοντικές μεταβολές. Τέλος με την εφαρμογή υλικών, όπως πχ το πλακάκι, σαν ανώτερο στρώμα βατότητας, η τελική επιφάνεια γίνεται πλήρως προσβάσιμη για κάθε τύπου δραστηριότητες.

Άρθρα

Πλήρη βατότητα 100%

Σε αυτή τη μορφή μόνωσης, το θερμομονωτικό στρώμα τοποθετείται πάνω από τη στρώση της στεγανοποίησης, ενώ συνήθως είναι η κύρια επιλογή για οικοδομικές κατασκευές στις οποίες έχουν γίνει εργασίες μόνωσης για υγρασίες. Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι ότι παρέχει πλήρη βατότητα στην επιφάνεια που εφαρμόζεται, κάνοντας έτσι εφικτό το να τοποθετούνται σημειακά φορτία σε αυτήν χωρίς πρόβλημα. Σαν διαδικασία, δεν ξεφεύγει από τα οικονομικά πλαίσια της συμβατικής, ενώ το μέσο βάρος είναι περίπου 150 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο (υπολογισμός με ένα μέσο πλακάκι σαν επένδυση από πάνω, ενώ μπορεί να μεταβληθεί το βάρος ανάλογα με το υλικό που θα επιλέξετε), κάτι που σημαίνει ότι το συνολικό έργο έχει μία σχετική επιβάρυνση στο βάρος της οικοδομής.

Όχι στις παλαιές κατοικίες

Λόγω της πλήρους βατότητας που προσφέρεται, συνήθως η τελική άνω επιφάνεια στην ανεστραμμένη μόνωση είναι πλακάκι.

Με αυτό τον τρόπο ο χώρος αξιοποιείται εξ’ ολοκλήρου, ενώ μπορούν να τοποθετηθούν επάνω διάφορα αντικείμενα ανεξαρτήτου βάρους (τραπέζια, καρέκλες, πολυθρόνες, ντεπόζιτα, κλπ).

Όπως καταλαβαίνει κανείς, ανάλογα με το υλικό που θα επιλέξετε (πχ κεραμικό πλακάκι, μάρμαρο, γρανίτη, κλπ), το κόστος μεταβάλλεται αισθητά, ενώ η συγκεκριμένου τύπου μόνωση, δεν ενδείκνυται για παλαιές κατοικίες, οι οποίες συνήθως δεν πληρούν τις προδιαγραφές αντοχής σε βάρος που απαιτούνται.