Όλες οι μονώσεις κτιρίων, όπως η θερμοπρόσοψη ή ταράτσας, υπογείου, πυλωτής, κλπ, έχουν μία συγκεκριμένη διάρκεια ζωής. Η διάρκεια αυτή εξαρτάται από το είδος και την ποιότητα που έχουν τα μονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται σε κάθε εφαρμογή και φυσικά από τη διαδικασία τοποθέτησής τους. Όταν μία διαδικασία ακολουθείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των υλικών, τότε υπάρχει και μεγιστοποίηση της απόδοσής τους και επιτυγχάνεται μέγιστη διάρκεια ζωής στην κάθε μόνωση.

Πόσο διαρκούν

Η διάρκεια αυτή μπορεί να είναι από 5 μέχρι 10 χρόνια, ανάλογα τον τύπο των μονωτικών υλικών. Παρ’ όλα αυτά μερικές φορές παρουσιάζονται φαινόμενα πρόωρης φθοράς ή γήρανσης των θερμομονωτικών ή στεγανοποιητικών στρωμάτων, κάτι που κάνει τη συντήρηση μόνωσης επιτακτική. Συνήθως η φθορά των υλικών οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες, όπως οι καιρικές συνθήκες, ή η κακή χρήση του χώρου που έχει εφαρμοστεί η μόνωση. Για παράδειγμα στην ανεστραμμένη μόνωση ταράτσας, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει φθορά, αφού η εξωτερική επένδυση προφυλάσσει επιπλέον τα θερμομονωτικά υλικά. Αντίθετα στην ελαφρού τύπου μόνωση ταράτσας, ακόμη και η απρόσεκτη βάδιση επάνω στη μόνωση, ή η τοποθέτηση σημειακών φορτίων (ντεπόζιτα, κλπ), μπορεί να επιφέρει σημαντική φθορά στα υλικά και να κρίνεται αναγκαία η άμεση επιδιόρθωσή τους.

Πότε πρέπει να γίνεται;

Μία συντήρηση μόνωσης πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με το τι θα μας προτείνουν τα εξειδικευμένα συνεργεία μονώσεων κτιρίων. Η διαδικασία αυτή, προφανώς και δεν έχει το κόστος μίας μόνωσης που γίνεται από την αρχή και στοχεύει στο να ανανεώσει ή να προφυλάξει τις ιδιότητες των θερμομονωτικών και στεγανοποιητικών υλικών, που έχουμε τοποθετήσει. Μερικές φορές αρκεί μία επάλειψη με θερμομονωτικό ή στεγανοποιητικό υλικό, για να συντηρηθεί μία μόνωση, ενώ άλλες πάλι φορές είναι απαραίτητη η επέμβαση στα προβληματικά σημεία και η εκ νέου εφαρμογή της διαδικασίας στα σημεία αυτά.

Συνηθέστερες επιφάνειες για συντήρηση

Συνήθως προβλήματα που απαιτούν επέμβαση, εμφανίζονται σε παλιού τύπου μονώσεις, η οπου εχει γίνει κακή εφαρμογή, έχουν χρησιμοποιηθεί αμφιβόλου ποιότητας υλικά, που είναι εκτεθειμένες σε εξωτερικά περιβαλλοντικά στοιχεία όπως είναι η θερμομόνωση ταράτσας, ή σε περιπτώσεις που έχει αμεληθεί η συντήρηση και έχουν παρουσιαστεί φθορές και σκασίματα. Σημειωτέον ότι μία προβληματική και έντονα φθαρμένη μόνωση , μόνο αποτελεσματική δεν μπορεί να είναι. Συχνά μάλιστα, οι ιδιοκτήτες εντοπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα. Για παράδειγμα, αν μία προβληματική εφαρμογή εγκλωβίσει υγρασία, αυτή θα περάσει μέσα στο σπίτι, αφού θα δυσκολευτεί να βρει διέξοδο προς τα έξω.

Η συντήρηση μόνωσης, εκτός της επιδιόρθωσης, αποτελεί ένα συμπληρωματικό έργο που καλό είναι να γίνεται ούτως ή άλλως, ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι πρόωρης γήρανσης και να βελτιστοποιούνται τα αποτελέσματά της.

Οικονομία με συντήρηση 

Συνολικά η συντήρηση μόνωσης, είναι μία σχετικά οικονομική διαδικασία, που πραγματικά εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή διάρκεια και αυτό σε βάθος χρόνου σημαίνει για τον ιδιοκτήτη μεγάλη οικονομία. Αφ’ ενός γιατί δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μέγιστη διάρκεια μόνωσης και αφ’ ετέρου γιατί τα οφέλη από την οικονομία στην ενέργεια διαρκούν περισσότερο. Συνήθως στις εργασίες με ανακαινίσεις, που γίνονται κυρίως σε παλιές κατοικίες, προβλέπονται και επισκευές ή συντήρηση ταράτσας. Δώστε στις εφαρμογές τέτοιων εργασιών της κατοικίας σας την απαιτούμενη προσοχή, ώστε να απαλλαχτείτε μια και καλή από τα προβλήματα που σας ταλαιπωρούν.

οι τιμες για συντηρηση και επισκευη παλαιων μονωσεων ξεκινουν απο 6 € / 1 τ.μ και παρεχεται εγγύηση