Οι Εργασίες μονώσεων και θερμικές ανάγκες στην Ελλάδα είναι αρκετά επίκαιρες και συχνά προτιμητέες. Άλλωστε, λόγω της κατασκευής των περισσότερων οικοδομών στη χώρα μας χωρίς τις απαραίτητες θερμομονωτικές μελέτες ή χωρίς τουλάχιστον να λαμβάνουν υπόψη τους οι ιδιοκτήτες τις μελέτες αυτές, το πρόβλημα της ενεργειακής και θερμικής απώλειας είναι παραπάνω από έντονο.

Δεν είναι λίγες οι φορές που συναντάμε κατοικίες ή διαμερίσματα τελευταίων ορόφων σε πολυκατοικίες, που ενώ έχουν καλύψει με τα κατάλληλα σώματα τις θερμικές ανάγκες τους, εντούτοις οι διαμένοντες παραπονιούνται ότι κρυώνουν ή ότι δεν ζεσταίνονται αρκετά, ενώ παράλληλα ξοδεύουν πολλά χρήματα στην καύσιμη ύλη. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν πολλές απώλειες από τη μη σωστή θερμομόνωση.

Μάλιστα το βασικό σημείο που πρέπει να καλυφθεί για τους λόγους αυτούς είναι η ταράτσα. Με την κατάλληλη εφαρμογή, αποφεύγονται οι διαρροές και οι υγρασίες, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται καλύτερη θερμομονωτική κάλυψη και σημαντική μείωση των ενεργειακών απωλειών.Μπορεί να έχουν διαφοροποιημένο κόστος ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται μία κατοικία. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι σε περιοχές με έντονη υγρασία ή σε ψυχρά κλίματα, υπάρχει ανάγκη καλύτερης και πιο ογκώδους εφαρμογής θερμομονωτικών υλικών, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους του συνολικού έργου. Πάντως οι υπάρχουσες , έχουν γίνει αρκετά συνηθισμένες, αφού θεωρείται από πολλούς ως η πιο προσιτή και συνάμα αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα των υγρασιών και των θερμικών απωλειών.

Υπάρχουν επίσης συνεργεία που αναλαμβάνουν την εφαρμογή ενός τέτοιου έργου σε οποιαδήποτε σημείο στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση σημαντικό είναι να πάρετε στα χέρια σας αιτιολογημένες προτάσεις εφαρμογών από το συνεργείο που θα επιλέξετε. Επίσης σημαντικό ρόλο στην επιλογή σας θα πρέπει να έχουν και οι διαβεβαιώσεις για την αποτελεσματικότητα του έργου , καθώς και η γραπτή εγγύηση του συνεργείου, που θα καλύπτει πάσης φύσεως ελλείψεις ή ατέλειες, χωρίς την επιπλέον οικονομική σας επιβάρυνση.