Όλες οι εργασίες μονώσεων για να έχουν τα αναμενόμενα ικανοποιητικά αποτελέσματα, πρέπει να γίνονται από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία και με τη χρήση των κατάλληλων και αρίστης ποιότητας μονωτικών υλικών. Τα θερμομονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται είναι πάρα πολλά και καθένα από αυτά έχει τρία βασικά στοιχεία. Πρώτον το σκοπό χρήσης του, δηλαδή για ποια εφαρμογή είναι κατάλληλο, δεύτερον τον τρόπο εφαρμογής του και τρίτον την ποιότητά του, από την οποία εξαρτάται το αποτέλεσμα της θερμομονωτικής και ηχομονωτικής του ικανότητας και φυσικά η διάρκειά του στο χρόνο.

Για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε τη θερμική προστασία που παρέχουν, λαμβάνουμε υπόψη μας το συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας του μέσου (συντελεστής λ). Όσο μικρότερη η τιμή του συντελεστή λ, τόσο πιο καλύτερο είναι και το υλικό. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τη θερμομονωτική απόδοση είναι και το πάχος των υλικών που χρησιμοποιούνται. Τα υλικά με μεγαλύτερο πάχος έχουν και μεγαλύτερη θερμομονωτική αντίσταση.

Τα πιο γνωστά υλικά που χρησιμοποιούνται ως επί τω πλείστον στις οικοδομικές κατασκευές είναι η εξηλασμένη πολυστερίνη, η διογκωμένη πολυστερίνη, ο πετροβάμβακας, ο υαλοβάμβακας, τα θερμομονωτικά πλακίδια δωμάτων, το περλομπετόν και άλλα πολλά. Κάποια από τα υλικά αυτά παρ’ όλο που υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια στην αγορά μονωτικών υλικών, εντούτοις χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα με άριστη αποτελεσματικότητα. Δεν υπάρχει κατ’ ανάγκη κάποιο από τα παραπάνω υλικά που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους του τύπου τις εφαρμογές, αφού κάθε υλικό είναι κατάλληλο και για διαφορετική χρήση και με διαφορετικό κόστος.

Αν πρόκειται να εφαρμόσετε μία εργασία θερμομόνωσης, συζητήστε με το εξειδικευμένο συνεργαζόμενο συνεργείο την περίπτωσή σας, για να σας προτείνει ποια θερμομονωτικά υλικά είναι κατάλληλα για τις ανάγκες σας. Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλίσετε ότι το τελικό έργο θα πληροί τις σωστές προδιαγραφές θερμομόνωσης και ηχομόνωσης και φυσικά ότι θα πληρώσετε μονάχα ότι έχετε προϋπολογίσει.