Η μόνωση στους τοίχους

Κάθε εφαρμογή μόνωσης τοίχων, απαιτεί την απαραίτητη τεχνογνωσία και τα κατάλληλα υλικά. Γι’ αυτό το λόγο, μπορεί να αποτελέσει μία διαδικασία από απλή έως πολύ δύσκολη. Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί τοίχοι, συνήθως είναι σημεία που απαιτούν καλή στεγάνωση – θερμομόνωση, μιας και φέρνουν σε επαφή την περιβάλλοντα ατμόσφαιρα με το εσωτερικό του σπιτιού.

Αυτό σημαίνει ότι οι θερμικές απώλειες είναι πολύ πιθανές, με συνέπεια τη μη διατήρηση της ιδανικής θερμοκρασίας του χώρου για μεγάλο διάστημα. Αυτό το συναντάμε τόσο σε περιπτώσεις θέρμανσης όσο και ψύξης.

Δηλαδή, για να διατηρηθεί η επιθυμητή θέρμανση ή ψύξη, θα χρειαστεί να ξοδέψουμε περισσότερα χρήματα σε καύσιμο (για το λέβητα) ή ρεύμα (για τον κλιματισμό).

Βελτιώνει τη συνολική θερμική συμπεριφορά του σπιτιού, ενώ επιπρόσθετα, μπορεί να μας γλυτώσει από περιπτώσεις εμφάνισης εσωτερικής υγρασίας ή μούχλας.

Αν θα έπρεπε κάποιος να επιλέξει σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς τοίχους, θα λέγαμε λόγω της εμπειρίας μας ότι η εξωτερική (θερμοπρόσοψη), έχει πολλά περισσότερα πλεονεκτήματα, αν και το κόστος της είναι υψηλότερο.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι η διογκωμένη πολυστερίνη, η εξηλασμένη πολυστερίνη και ο πετροβάμβακας, με το πρώτο από αυτά να είναι και το συνηθέστερο.

Στις νέες οικοδομικές κατασκευές καλό είναι να εφαρμόζεται εξ’ αρχής για να αποδώσει και καλύτερα. Στα πλεονεκτήματα, είναι η απουσία θερμογεφυρών που οδηγούν σε θερμικές απώλειες και η αύξηση της θερμοχωρητικότητας των τοίχων που περιβάλλουν την κατασκευή και που αποδίδει τη συσσωρευμένη θερμοκρασία στο εσωτερικό του σπιτιού.

Όλα αυτά μπορούν να υλοποιηθούν από το κατάλληλο συνεργαζόμενο συνεργείο το οποίο θα σας εγγυηθεί μία αποτελεσματική εφαρμογή και θα είναι εξειδικευμένο στο θέμα. Άλλωστε στην Ελλάδα, αυτό που πραγματικά δυσφημεί τις εφαρμογές, είναι τα συνεργεία που λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας εφαρμόζουν μία μη επιτυχημένη εφαρμογή.