ΜόνωσηΠρώτη και κυριότερη εφαρμογή μόνωσης είναι η στεγανοποίηση ταρατσών. Με αυτή αποφεύγεται η εισροή νερού και υγρασίες στην ταράτσα και θεωρείται πολύ σημαντική και αναγκαία διαδικασία για όλα τα κτίσματα. Ως επέκταση μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει το στεγανοποιημένο χώρο για χρηστικούς σκοπούς, όπως κήπο, βεράντα, roof garden, κλπ. Αυτό βέβαια προϋποθέτει την τοποθέτηση επιπλέον στρώσεων για την ιδανικότερη εφαρμογή. Στεγανοποίηση χρειάζονται επίσης και τα κτίρια με κεραμοσκεπές.

Επόμενη κατηγορία είναι αυτή της αδιαβροχοποίησης των προσόψεων ενός κτίσματος, ιδίως αν είναι κατασκευασμένο με πορώδη υλικά, όπως πέτρα, κλπ. Άλλα εξωτερικά σημεία που χρειάζονται προσοχή είναι τα μπαλκόνια ή οι βεράντες και τα εμφανή σημεία μέσα από τα οποία μπορεί να περάσει η υγρασία, όπως τα σημεία σύνδεσης των ορόφων ή οι επαφές με άλλα κτίρια ή ακόμη και μικρορωγμές που έχουν δημιουργηθεί στην πορεία από κακή κατασκευή ή από σεισμικές δονήσεις.

Μη εμφανή σημεία που μπορεί κανείς να εφαρμόσει είναι τα υπόγεια, τα φρεάτια, ιδίως σε ανελκυστήρες όπου μέσα σε αυτά υπάρχουν μεταλλικά στοιχεία και είναι εύκολο να διαβρωθούν με την υγρασία, οι πισίνες, δεξαμενές, τα μπάνια, κλπ.

Σε κάθε περίπτωση η σωστή διαδικασία, περιλαμβάνει την εμπεριστατωμένη μελέτη του χώρου που θα εφαρμοστεί και κατόπιν την άμεση επέμβαση και ετοιμασία του, πριν την εφαρμογή των κατάλληλων υλικών. Τα υλικά έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και τρόπο εφαρμογής, για να μπορούν ακριβώς να προσφέρουν την επιθυμητή στεγάνωση.