Λαμβάνοντας υπόψη τη κάλυψη των κοινωνικών και αναπτυξιακών αναγκών καθώς επίσης και τη προστασία του περιβάλλοντος , η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί μέσω του προγράμματος <<Εξοικονομώ κατ’οίκον>>, να μειώσει την ενεργειακή κατανάλωση των κατοικιών και κατ’ επέκταση των δαπανών θέρμανσης και ψύξης για κάθε νοικοκυριό.

Τι είναι το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’οίκον

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, το οποίο παρέχει , υπό προϋποθέσεις, οικονομικά κίνητρα σε ιδιοκτήτες ακινήτων με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου τους επιλέγοντας τις κατάλληλες παρεμβάσεις. Η πλειοψηφία των κτιρίων δεν έχει κατασκευαστεί ή δεν συντηρείται σωστά, με αποτέλεσμα να υπάρχει υπερκατανάλωση ενέργειας από διάφορες μικροσυσκευές καθώς και αύξηση του λειτουργικού κόστους. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ορθολογική χρησιμοποίηση και εξοικονόμηση ενέργειας.

Παρεμβάσεις που προβλέπει το Εξοικονομώ κατ’οίκον

Το πρόγραμμα <<Εξοικονομώ κατ’οίκον>> προβλέπει την επιδότηση για την υλοποίηση συγκεκριμένων και επιλέξιμων παρεμβάσεων με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου του εκάστοτε ενδιαφερόμενου. Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για μονοκατοικία, για μεμονωμένο διαμέρισμα ή ακόμα και για το σύνολο των διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες, με την ένταξη στο πρόγραμμα επιδότησης, ο ιδιοκτήτης θα βελτιώσει τη ποιότητα ζωής του, ενώ παράλληλα θα αυξήσει την αξία του ακινήτου. Μεταξύ των επιλέξιμων παρεμβάσεων συγκαταλέγεται η τοποθέτηση ακόμα και αναβάθμιση θερμομόνωσης, η αντικατάσταση κουφωμάτων, η αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης καθώς και πολλές ακόμα εργασίες οι οποίες καθιστούν ενεργειακά αποδοτικότερο το χώρο μας.

Παρεμβάσεις που αφορούν στην θερμομόνωση

Η θερμομονωτική προστασία του κτιρίου αποτελεί μία από τις κρισιμότερες εργασίες για την εξοικονόμηση ενέργειας. Δεδομένης της χρηστικότητας αυτής της παρέμβασης, το πρόγραμμα επιδοτεί τη τοποθέτηση ή την αναβάθμιση θερμομόνωσης στις οικίες. Η θερμομόνωση της ταράτσας θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές κατασκευαστικές εργασίες, η οποία θα μειώσει τα λειτουργικά έξοδα της κατοικίας για λόγους θέρμανσης και ψύξης καθώς και θα μειώσει στο ελάχιστο τις θερμικές απώλειες του κτιρίου.

Επιπλέον , μπορούμε να επιλέξουμε τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης η οποία εφαρμόζεται στους εξωτερικούς τοίχους των κτιρίων και είναι γνωστή ως θερμοπρόσοψη.  Με τη συγκεκριμένη εφαρμογή πετυχαίνουμε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας μειώνοντας σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα του νοικοκυριού μας.

Μία ακόμα παρέμβαση που μας παρέχει το πρόγραμμα είναι η δυνατότητα θερμομόνωσης της πυλωτής. Πολλές πολυκατοικίες αγνοούν πόσο σημαντική είναι η στεγάνωση της. Στη πλειοψηφία η θερμομόνωση της πυλωτής είναι ανύπαρκτη ή ανεπαρκής, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται μεγάλες απώλειες ενέργειας και θερμότητας στα διαμερίσματα του πρώτου ορόφου καθώς και εμφάνιση υγρασίας στην επιφάνεια των δαπέδων των συγκεκριμένων διαμερισμάτων.

Τέλος στις ανωτέρω παρεμβάσεις περιλαμβάνονται εργασίες όπως πρόσθετες τεχνικές εργασίες καθώς και πάσης φύσεως υλικά με σκοπό την ολοκληρωμένη εφαρμογή της θερμομόνωσης. Σε αυτές περιλαμβάνονται τυχόν επιπλέον εργασίες για την ορθή λειτουργία της θερμομόνωσης όπως το κόστος των θερμομονωτικών υλικών, τα αστάρια, αποκατάσταση υγρομόνωσης και απαραίτητες επεμβάσεις σε στέγες , για παράδειγμα αντικατάσταση των κεραμιδιών όπως σε περιπτώσεις προστασίας αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ή για λόγους αισθητικής.

 

Σύνοψη

Το πρόγραμμα <<Εξοικονομώ κατ’οίκον>>  είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για να αναβαθμίσουμε ενεργειακά το χώρο μας. Αν επιθυμείτε να ελαχιστοποιήσετε τα λειτουργικά  έξοδα του νοικοκυριού σας ενώ συγχρόνως θα συμβάλλετε στη προστασία του περιβάλλοντος απευθυνθείτε σε πιστοποιημένους και αδειοδοτημένους εγκαταστάτες, οι οποίοι θα καταλάβουν τις ανάγκες σας και θα σας παρέχουν αποτελεσματικές λύσεις από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση.