Όλες οι εφαρμογές αποτελούνται από εργασίες και μονωτικά υλικά που σε συνδυασμό μεταξύ τους, παρέχουν την επιθυμητή αποτελεσματικότητα στο πρόβλημά μας. Είναι επίσης σύνηθες στις μέρες μας και λόγω οικονομικού περιορισμού, καθένας να θέλει να επιλέξει για τις εφαρμογές του ότι πιο οικονομικό υπάρχει.Φυσικά αυτό δεν είναι πάντοτε η κατάλληλη λύση. Οι εγασίες με πιστοποίηση μπορούν αξιόπιστα να δώσουν τέρμα στα προβλήματα με τις υγρασίες που αντιμετωπίζετε και να σας εξασφαλίσουν ότι η τελική εφαρμογή θα είναι αποτελεσματική ακόμη και μετά από πολλά χρόνια.

Εξειδικευμένα συνεργεία

Δεν είναι λίγες οι φορές που, όπως αναφέραμε, λόγω κόστους, δεν επιλέγουμε το κατάλληλο εξειδικευμένο συνεργείο, αναθέτοντας την εργασία αυτή σε οποιονδήποτε, χωρίς εξειδίκευση, τεχνογνωσία και εμπειρία. Αυτόματα, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος για να δημιουργηθούν εκ νέου προβλήματα και να επιστρέψουμε ξανά στην αρχή του προβλήματος. Τα εξειδικευμένα συνεργεία, παρέχουν πλήρεις γνώσεις σχετικά με κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και είναι σε θέση να σας προτείνουν μία ή περισσότερες λύσεις για κάθε περίπτωση. Όσοι πραγματικά ασχολούνται επαγγελματικά με τις εργασίες μονώσεων, διαθέτουν ειδική πιστοποίηση, η οποία αποδεικνύει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει. Οι εφαρμογές με πιστοποίηση είναι εργασίες που πραγματικά αξίζουν τα χρήματα που θα διαθέσετε.

Αλλες εφαρμογές

Ευρωπαικές χώρες & υλικά

Σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, κλπ, οι εφαρμογές με πιστοποίηση είναι βασικό προαπαιτούμενο. Αντίστοιχα και στην Ελλάδα, σιγά σιγά, ο κάθε ιδιοκτήτης που θέλει να εφαρμόσει έχει αρχίσει να αναζητά το σήμα στο συνεργείο που θα επιλέξει.

Παράλληλα με τις εργασίες, όμως, πιστοποίηση πρέπει να διαθέτουν και τα υλικά και όλα τα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν.

Στον τομέα αυτό όμως ήδη έχουν γίνει αρκετά βήματα και πλέον πιστεύεται ότι τα περισσότερα μονωτικά υλικά διαθέτουν.

Κόστος

Το κόστος μπορεί να είναι λίγο υψηλότερο, όμως σε αυτό έχει να κάνει η χρήση ποιοτικότερων υλικών για την εκάστοτε εργασία και φυσικά τα ενδελεχή ενδιάμεσα στάδια προεργασίας, που απαραιτήτως πρέπει να πραγματοποιηθούν. Γενικότερα προτείνεται σε κάθε ιδιοκτήτη να επιλέγει τέτοιου τύπου εφαρμογές, ώστε να είναι εξασφαλισμένος για το τελικό αποτέλεσμα, είτε έχει γνώσεις πάνω στο θέμα είτε όχι.

Η πιστοποίηση εξασφαλίζει

Σε κάθε τύπο εργασίας, όπως η θερμομόνωση ή η στεγανοποίηση, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες εργασιών που πρέπει να εφαρμόζονται.

Η πιστοποίηση εξασφαλίζει ότι όλα τα στάδια των εργασιών αυτών θα πραγματοποιηθούν όπως ακριβώς ορίζεται από τις προδιαγραφές της. Οι μονώσεις με πιστοποίηση ακολουθούν όλα τα στάνταρ και τις προδιαγραφές των πιο αυστηρών ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι άψογο και με μεγάλη διάρκεια ζωής.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι θερμοπροσόψεις. Η θερμοπρόσοψη είναι μία σχετικά πρόσφατη εφαρμογή στην Ελλάδα.Όλες οι εταιρείες παραγωγής υλικών θερμοπρόσοψης πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση του τρόπου παραγωγής και της ποιότητας των υλικών που διαθέτουν στα εξειδικευμένα συνεργεία για να βεβαιώνει ο ιδιοκτήτης ότι εφαρμόζεται στο κτίσμα του το καλύτερο δυνατό υλικό.