Όταν παρουσιάζονται προβλήματα υγρασίας στο σπίτι, είναι αναγκαίο να αντιμετωπίζονται ριζικά. Αυτό σημαίνει ότι εκτός της εξάλειψης των συμπτωμάτων, πρέπει να αντιμετωπίζονται και οι αιτίες τους. Οι αιτίες μπορεί να έχουν ποικίλους παράγοντες εμφάνισης και μία εξειδικευμένη μελέτη μπορεί να βοηθήσει την επεμβατική λύση.

Αμόνωτοι τοίχοι και προβλήματα υγείας

Η υγρασία είναι γνωστό ότι επιφέρει πολλά προβλήματα τόσο στην ίδια την κατοικία (οικοδομικός σκελετός) όσο και στους ανθρώπους που διαμένουν μέσα σε αυτήν.

Τα κυριότερα αποτελέσματα από την έντονη υγρασία στο σπίτι είναι η μούχλα, που επιφέρει αναπνευστικές λοιμώξεις και αλλεργίες και η αποσύνθεση τμημάτων της τοιχοποιίας του χώρου. Η κατάλληλη αντιμετώπιση ακούει στο όνομα μονώσεις τοίχων. Με τις εφαρμογές στους τοίχους, μπορούμε να επιτύχουμε άμεσα αποτελέσματα σε κάθε προβληματική επιφάνεια.

Εντοπισμός προβλήματος τοίχου και επιλογή υλικών

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι ο εντοπισμός όλων των σημείων που παρουσιάζουν προβλήματα και η εφαρμογή των κατάλληλων υλικών, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος και το σημείο εφαρμογής.

Εσωτερικά και εξωτερικά από τους τοίχους

Μπορούν να γίνουν εσωτερικά ή και εξωτερικά. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται η αποτελεσματικότητα της μόνωσης και βελτιώνονται τα θετικά αποτελέσματά της. Επίσης, εξασφαλίζεται η μακροβιότητα της εφαρμογής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το σύνηθες. Είναι όμως σημαντικό να έχει προηγηθεί σωστή μελέτη του χώρου και κατάλληλη προεργασία.

Εγκλωβισμός υγρασίας στους τοίχους

Αλλιώς υπάρχει η περίπτωση εγκλωβισμού υγρασιών μέσα στους τοίχους και η εμφάνιση αρνητικών συμπτωμάτων και σε άλλα σημεία της επιφάνειας.

Ολική επισκευή των τοίχων και όχι τμηματικά

Πρέπει να γίνονται συνολικά και όχι σημειακά, αν θέλουμε να έχουμε το μάξιμουμ των θετικών τους πλεονεκτημάτων. Έτσι αντιμετωπίζεται ολιστικά το θέμα με τις υγρασίες και προλαμβάνονται μελλοντικοί κίνδυνοι. Όπως κάθε μόνωση έτσι και αυτή της τοιχοποιίας, έχουν βέλτιστο αποτέλεσμα, όταν χρησιμοποιούνται καλά και ποιοτικά υλικά, κατάλληλα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή.