Στις μονώσεις βιομηχανικών κτιρίων περιλαμβάνονται εργασίες που στοχεύουν στην στεγανοποίηση, στη θερμομόνωση και την ηχομόνωση μιας εγκατάστασης. Οι εργασίες αυτές είναι φυσικό να απαιτούν εξειδικευμένη μελέτη και έλεγχο πριν, κατά και μετά το στάδιο της εφαρμογής τους. Μία βιομηχανική εγκατάσταση, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, μεγάλα, ογκώδη και θορυβώδη μηχανήματα, δεξαμενές, εγκαταστάσεις σωληνώσεων ύδρευσης, ρεύματος, κλπ. Συνεπώς η σωστή στεγάνωση των χώρων αυτών είναι επιβεβλημένη και εξειδικευμένη.


Υλικά μονώσεων βιομηχανικών κτιρίων

Όπως σε όλες τις διαδικασίες για έτσι και στα υλικά που χρησιμοποιούνται στις εν λόγω εργασίες, απαιτείται να πληρούν αυστηρές προδιαγραφές. Πρέπει να είναι ποιοτικά υλικά, υψηλής αντοχής σε κάθε είδους συνθήκες και θερμικές μεταβολές. Επίσης πρέπει να εξασφαλίζουν την άριστη ηχομόνωση, ιδίως αν η βιομηχανική εγκατάσταση εμπεριέχει θορυβώδης συστήματα. Η ηχομονωτική ιδιότητα ενός τέτοιου υλικού, εξαρτάται από το είδος του και τη χρήση του, ενώ συνήθως έχει τόσο ηχομονωτικά όσο και ηχο-απορροφητικά χαρακτηριστικά.


Συνεκτικότητα κατά την εφαρμογή

Η στεγανοποίηση και η θερμομόνωση που πρέπει να εφαρμόζεται στα βιομηχανικά κτίρια έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού συνήθως οι επιφάνειες που πρέπει να καλυφθούν είναι πολύ μεγάλες σε εμβαδόν και εμπεριέχουν πολλά στοιχεία, όπως σωληνώσεις, φρεάτια, αεραγωγούς, κλπ. Τα στοιχεία αυτά επηρεάζουν τη συνεκτικότητα και τη συνέχεια κατά την εφαρμογή των υλικών, με υψηλό κίνδυνο αστοχίας. Για το λόγο αυτό κάθε τέτοια εργασία απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και εμπειρία. Τέτοιου τύπου εφαρμογές αναλαμβάνουν εξειδικευμένα συνεργεία που διαθέτουν την τεχνογνωσία και την άριστη χρήση των υλικών που απαιτούνται στις βιομηχανικές μονώσεις κτιρίων. Μόνο έτσι μπορούν να είναι αποτελεσματικές και να εξασφαλίζουν την απόλυτη θωράκιση.

Εφαρμογές και υλικά

Μενού 2