Κάθε εργασία απαιτεί μια σειρά από σωστά σχεδιασμένες κινήσεις, για να εξασφαλίζει στον ιδιοκτήτη ενός σπιτιού τα πλεονεκτήματα της θερμομόνωσης και της στεγανοποίησης. Το συνεργείο που θα αναλάβει τη διαδικασία αυτή πρέπει εκτός των άλλων να είναι έμπειρο, τεχνικά καταρτισμένο και να έχει γνώση στα μονωτικά υλικά που υπάρχουν στην αγορά, καθώς και του τρόπου εφαρμογής τους.

Τα μονωτικά υλικα πρέπει να είναι λειτουργικά

Μονωτικά υλικά και μόνωση, είναι δύο έννοιες που ακούγονται παντού, κυρίως τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αφού λόγω της οικονομικής κρίσης και της μεγάλης αύξησης του πετρελαίου, πολλοί είναι αυτοί που προσπαθούν να μειώσουν τις ενεργειακές δαπάνες τους και τις ενεργειακές απώλειές τους.

Υπάρχουν πολλές ποιότητες υλικών στις μονώσεις με μεγάλες διαφορές στην τιμή. Γι αυτό καλό είναι να γνωρίζει κανείς ορισμένα κομβικά σημεία, στην επιλογή του κατάλληλου υλικού για την περίπτωσή του. Πολύ βασικό στοιχείο είναι ο βαθμός στεγανοποίησης που προσφέρουν. Η στεγανοποίηση είναι απαραίτητη για να μην περνάνε τα νερά και οι υγρασίες στο εσωτερικό του σπιτιού. Άλλο σημαντικό στοιχείο είναι κατά πόσο τα υλικά αυτά παρέχουν ικανοποιητική κάλυψη θερμότητας τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι. Επίσης καλό είναι η συνολική εφαρμοσμένη μόνωση να έχει χαμηλό φορτίο, μην επιβαρύνοντας έτσι την ταράτσα και συνάμα όλο το σπίτι. Τα υλικά που θα εφαρμοστούν πρέπει να είναι εύχρηστα, λειτουργικά και ανθεκτικά, ώστε να εξασφαλίζουν καλή μόνωση για πολλά χρόνια, χωρίς να είναι απαραίτητο να περαστούν ξανά.

Γνώση των υλικών

Επίσης πρέπει να γνωρίζει κανείς και την κατηγορία των υλικών. Υπάρχουν για παράδειγμα ελαστομερείς στεγανωτικές ασφαλτικές μεμβράνες ή πλαστομερείς. Κάθε μία κατηγορία έχει τα πλεονεκτήματά της, ωστόσο συνήθως προτιμούνται οι ελαστομερείς, αφού επιδεικνύουν εξαιρετική συμπεριφορά τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο, ενώ είναι ιδανικές για οποιονδήποτε σχεδόν τύπο υποστρώματος. Έχουν ακόμη μεγάλη αντοχή στις καταπονήσεις της οικοδομής, ενώ και η εφαρμογή τους δεν είναι ιδιαίτερα σύνθετη.

Άλλα μονωτικά υλικά που μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ιδιαίτερα στις ταράτσες, είναι τα ασφαλτόπανα, τα υαλουφάσματα, οι εποξειδικές ρητίνες, τα πολυεστερικά φύλλα, κλπ. Τα υλικά που θα επιλεγούν είναι συνάρτηση και της μορφολογίας του χώρου που θέλουμε να μονώσουμε. Έτσι πρέπει να γνωρίζουμε ορισμένα κατασκευαστικά στοιχεία που έχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες, όπως είναι τα υπόγεια, τα τοιχία, οι κεκλιμένες στέγες, που το καθένα από αυτά χρειάζεται ιδιαίτερη προσέγγιση.

εφαρμογές μονωτικών υλικών

Απο ποιούς εφαρμόζονται

Σε ορισμένες περιπτώσεις ο ιδιοκτήτης προμηθεύεται ο ίδιος τα μονωτικά υλικά και σε ακόμη λιγότερες δοκιμάζει να εφαρμόσει μόνος του τη μόνωση. Όμως το ιδανικότερο είναι να αναθέτει κανείς τη διαδικασία αυτή σε εξειδικευμένο συνεργείο και αν είναι δυνατόν να αναλαμβάνει το ίδιο το συνεργείο την προμήθεια των υλικών. Έτσι, εκτός του ότι είμαστε πιο σίγουροι για την καταλληλότητα των υλικών βασιζόμενοι σε μία επαγγελματική επιλογή, περαιτέρω, το συνεργείο αυτό είναι υπεύθυνο για την περίπτωση που κάτι δεν γίνει σωστά ή κάποιο υλικό δεν εφαρμοστεί όπως πρέπει.

Μέσα από μία σωστή έρευνα αγοράς, θα μπορέσετε να λύσετε πολλές από τις απορίες σας και να ξετυλίξετε το κουβάρι που λέγεται μονωτικά υλικά, αφού η πιο απλή σύγκριση, μπορεί να σας φέρει αντιμέτωπους με οικονομικότερες τιμές και σωστή εργασία.

Στεγανωτικά και θερμομονωτικά υλικά