Ένα πολύ σημαντικό σημείο κατά την πραγματοποίηση έργων όπως οι μονώσεις κτιρίων ή η θερμοπρόσοψη, είναι η κατάλληλη επιλογή στα θερμομονωτικά υλικά. Τα υλικά αυτά εξασφαλίζουν τη σωστή θερμική αγωγιμότητα του χώρου στον οποίο εφαρμόζονται, δίνοντάς του τη δυνατότητα να μένει ανεπηρέαστος (σε μεγάλο βαθμό) από παράγοντες που μεταβάλουν τη θερμοκρασία. Αυτό πρακτικά σημαίνει μείωση των θερμικών απωλειών και καλύτερη διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας στο εσωτερικό του χώρου. Μπορείτε να βρείτε σχεδόν παντού, αφού πλέον κυκλοφορούν σε κάθε είδος και μορφή και με μεγάλη διαθέσιμη γκάμα επιλογών.

Τι περιλαμβάνουν

Στην κατηγορία συναντάμε θερμομονωτικές πλάκες και δάπεδα εξηλασμένης ή διογκωμένης πολυστερίνης, μικρού και μεγάλου πάχους, υλικά τα οποία εφαρμόζονται σε συνδυασμό με ινοπλισμένη κόλλα και με ιδιαίτερα καλή αποδοτικότητα. Επίσης, επαλειφόμενα ρευστά θερμομονωτικά, σε διάφορες εταιρείες παραγωγής και με διάφορες ιδιότητες, όπως αδιάβροχα, ελαστικά – ακρυλικά, ελαστομερή, με δυνατότητα πολύ εύκολης τοποθέτησης. Ακόμη υλικά όπως ο πετροβάμβακας και ο υαλοβάμαβακας, που εκτός από θερμομονωτική ιδιότητα, έχουν και άριστη ηχομονωτική ιδιότητα. Το περλομπετόν, είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται για κλίσεις στις επιφάνειες που εφαρμόζονται τα θερμομονωτικά υλικά και έχει επίσης αντίστοιχες ιδιότητες αφού περιέχει διογκωμένο περλίτη. Τα θερμομονωτικά πλακίδια δωμάτων ή αλλιώς ταρατσόπλακες με επένδυση θερμομονωτικών υλικών, είναι μία ακόμη βέλτιστη λύση για την εφαρμογή μονώσεων στις εξωτερικές ή άλλες επιφάνειες, όπως και οι θερμομονωτικές πλάκες τοιχοποιίας ή ταβανιού.

Συντελεστής λ και θερμική προστασία

Συνήθως ξεχωρίζουν από τη δυνατότητα θερμικής προστασίας που παρέχουν, κάτι που εξαρτάται από το συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (συντελεστής λ). Όσο χαμηλότερα τα επίπεδα του συντελεστή λ, τόσο πιο αποδοτικά είναι τα υλικά. Συνολικά τις περισσότερες φορές, η θερμική απόδοση στα υλικά, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την υφή τους και με το πάχος τους.

Όσο μεγαλύτερο είναι το πάχος τόσο μεγαλύτερη θερμική αντίσταση προσφέρουν. Φυσικά ανάλογα με την επιφάνεια εφαρμογής, επηρεάζεται και η επιλογήαφού ληφθούν υπόψη και οι ιδιότητές τους.

Για παράδειγμα στη μόνωση ταράτσας, είτε επιλέξει κανείς συμβατική μόνωση, είτε ανεστραμμένη, είτε ελαφρού τύπου, πρέπει να επιλέξει τα κατάλληλα θερμομονωτικά υλικά, που θα είναι ιδανικά για την επιφάνεια στο χώρο του.

Ποιες είναι όμως οι κατηγορίες και ποια τα κριτήρια για να επιλέξουμε τα σωστά υλικά;

Προδιαγραφές

Όπως όλα τα υλικά έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και διαδικασία εφαρμογής. Κάθε εταιρεία παραγωγής περιγράφει με ακρίβεια τη διαδικασία εφαρμογής τους, καθώς και τις προϋποθέσεις που αυτά έχουν. Ορίζεται δηλαδή το είδος της επεξεργασίας που πρέπει να υφίστανται εκ των προτέρων, ενώ γίνεται σαφές τι είδους προεργασία πρέπει να γίνει και στην εφαρμόσιμη επιφάνεια. Ακόμη, προσδιορίζεται η χρήση ή μη, συνδυαστικών υλικών, ικανά να προσδώσουν ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην τελική εφαρμογή.

Συνεργεία & τιμές

Σε κάθε περίπτωση όλες αυτές οι διαδικασίες είναι γνωστές στα εξειδικευμένα συνεργεία,

τα οποία άλλωστε λόγω της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας που διαθέτουν, είναι σε θέση να μπορούν να επιλέξουν το κατάλληλο υλικό, ανάλογα με την εφαρμογή.

Οι τιμές στα θερμομονωτικά υλικά διαφοροποιούνται αισθητά, αφού όπως είδαμε έχουν πολλές κατηγορίες και ανάλογα διαφορετική σύνθεση.

Video

Video 1

Video 2

Video 3

Άρθρα