Τι είναι ;

Η διογκωμένη πολυστερίνη EPS (Expanded Polystyrene) είναι ένα ελαφρύ θερμομονωτικό υλικό που χρησιμοποιείται εκτεταμένα στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, στις οποίες απαιτούνται υψηλές αντοχές, κάλυψη μεγάλων επιφανειών και ποιότητα. Το υλικό αυτό έχει δύσκαμπτη υφή και αποτελείται από κόκκους πολυστερίνης, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να διογκώνονται με την έκθεσή τους σε ατμό. Ο τελικός όγκος των διογκωμένων κόκκων είναι πολλές φορές μεγαλύτερος από τον αρχικό και αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται άμεσα. Μετά την σταθεροποίηση του υλικού τη θέση του αερίου παίρνει ο ατμοσφαιρικός αέρας.


Που χρησιμοποιείται ;

Η πολυστερίνη EPS χρησιμοποιείται σε ειδικά καλούπια, από τα οποία παράγονται υλικά στις απαιτούμενες μορφές. Τα προϊόντα  EPS, αποτελούν πολύ καλά μονωτικά υλικά αφού προσφέρουν άριστες θερμομονωτικές ιδιότητες στην συνολική εφαρμογή, ενώ έχουν και πολύ μικρό βάρος, κάτι που ορισμένες φορές εκτός από ζητούμενο, είναι και αναγκαίο (πχ παλιές κατοικίες). Τα υλικά έχουν καλή δομική σταθερότητα, αφού δεν αποσυντίθενται η δομή τους, κάτι που εξασφαλίζεται ανεξάρτητα από την πάροδο του χρόνου.


Αποτελεσματικότητα

Σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα στις εφαρμογές του υλικού αυτού, παρουσιάζεται μεγάλη ανθεκτικότητα στις υγρασίες, ενώ λόγω της ιδιότητάς του να «αναπνέει», δεν εγκλωβίζονται τυχόν υδρατμοί στο εσωτερικό του. Επίσης σαν υλικό συνδυάζεται άψογα με τα περισσότερα οικοδομικά υλικά, όπως τσιμέντο, γύψο, κλπ, ενώ έχει και υψηλές ηχομονωτικές ιδιότητες.


Ασφάλεια

Σε ότι αφορά την ασφάλεια, περιέχει στα συστατικά της υλικά που επιβραδύνουν την καύση και για το λόγο αυτό θεωρούνται ασφαλή σε περιπτώσεις φωτιάς. Τα προϊόντα EPS έχουν γενικά πολύ καλή απόδοση σε σχετικά οικονομική τιμή και χρησιμοποιούνται εκτεταμένα στις εργασίες θερμομονώσεων.

 Δείτε ακόμα εξηλασμένη πολυστερίνη XPS

Εφαρμογες με διογκωμένη πολυστερίνη eps