Η στεγανοποίηση είναι μία υποχρεωτική εργασία που γίνεται για να λύσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν, από την εισροή του νερού από τις εξωτερικές επιφάνειες προς τον οικοδομικό σκελετό.

Κάτι τέτοιο θα σήμαινε την αλλοίωση του βασικού τμήματος μιας οικοδομικής κατασκευής, ενώ ταυτόχρονα θα επέφερε αρνητικές επιπτώσεις και στην υγεία των ενοίκων. Γι’ αυτό το λόγο, η σωστή αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, εκτός από επιτακτική, είναι και μέτρο προστασίας από μεταγενέστερα προβλήματα, που μελλοντικά μπορεί να προκύψουν στα υπόλοιπα τμήματα της οικοδομής. Η στεγανοποίηση αλλά και η θερμομόνωση αποτελούν δύο από τα βασικότερα στοιχεία για την καλή ενεργειακή λειτουργία μιας οικοδομής.


Εφαρμογές στεγάνωσης

Υλικά και συνεργεία

Η στεγανοποίηση και οι παρεμφερείς με αυτή διαδικασίες, πρέπει να γίνονται πάντα από εξειδικευμένα και έμπειρα,

τεχνικά καταρτισμένα συνεργεία μονώσεων, που χρησιμοποιούν υλικά και μεγάλης αντοχής και υψηλής ποιότητας.

Έτσι επιτυγχάνεται στο έπακρο η προστασία του κτιρίου, από τις καταπονήσεις των μεγάλων θερμοκρασιών, των έντονων βροχοπτώσεων, κλπ.

Τι πρέπει να προσέχουμε

Κάθε ιδιοκτήτης, που σέβεται την περιουσία του, σε κάθε εργασία με μονώσεις, πρέπει να απαιτεί πλήρως, τις απαραίτητες προδιαγραφές στεγανοποίησης, για να έχει μία αποτελεσματική εφαρμογή του έργου.

Επίσης πρέπει να ζητά εγγυήσεις καλής εφαρμογής, με ποιοτικά και επώνυμα μονωτικά υλικά, που να έχουν πιστοποιημένες προδιαγραφές.

Έτσι θα μπορεί να συγκρίνει και να αποφασίσει ποιο είναι πιο κατάλληλο για ο δικό του χώρο, με τις δικές του ανάγκες.

Επιφάνειες εφαρμογής

Η επιφάνεια στην οποία θα εφαρμοστεί η στεγανοποίηση, αποτελεί επίσης ένα παράγοντα διαφοροποίησης του έργου. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις επιφανειών όπως ταράτσα ή κεκλιμένα επίπεδα, μία καλή χρήση υλικών θα ήταν αυτά με τσιμεντοειδή μορφή. Επίσης, για τις εξωτερικές επιφάνειες, πάντα πρέπει να επιλέγονται υλικά υψηλής αντοχής και με μεγάλο χρόνο ζωής, αφού υπάρχει άμεση επιρροή από τους εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ανάλογα με τον τύπο της μόνωσης, το στεγανωτικό στρώμα μπορεί να εφαρμοστεί επάνω ή κάτω από το θερμομονωτικό στρώμα (συμβατική μόνωση ταράτσας, ανεστραμμένη μόνωση).

Οικονομικές εφαρμογές και συνέπειες

Οι λεγόμενες οικονομικές εφαρμογές, συνήθως καλό είναι να αποφεύγονται, αφού έχουν συνήθως μόνο περιστασιακά και προσωρινά αποτελέσματα, ενώ δεν εκλείπουν οι περιπτώσεις που απαιτείται μεταγενέστερα εκ νέου εφαρμογή, με διπλάσιες δαπάνες. Αντίθετα μία σωστή στεγανοποίηση υψηλής ποιότητας και αντοχής, απομονώνει κάθε πρόβλημα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να έχει μεγαλύτερο κόστος, αλλά σε βάθος χρόνου κρίνεται ως οικονομικότερη εφαρμογή, λόγω της εξοικονόμησης ενέργειας και του μεγαλύτερου χρόνου ζωής της.

Εξειδικευμένα συνεργεία και μελέτη

Τα εξειδικευμένα συνεργεία σε μονώσεις κτιρίων, είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις ανάγκες του κάθε χώρου και να σας προτείνουν τις βέλτιστες λύσεις. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μέσα από πολύπλοκες εργασίες όπως είναι οι ανακαινίσεις, μπορεί να γίνει η κατάλληλη μελέτη και να βελτιωθεί αισθητά η ενεργειακή απόδοση μιας κατοικίας. Πρακτικά αυτό θα αναβαθμίσει τόσο την ποιότητα της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της κατοικίας, όσο και την εμπορική αξία της.

Στεγανοποιητικές εργασίες, γίνονται όμως και σε άλλου τύπου εφαρμογές, όπως για παράδειγμα σε δεξαμενές, ντεπόζιτα, υπόγεια, πυλωτές, πισίνες, ταράτσες κλπ. Γενικά όπου υπάρχει ανάγκη προστασίας από τις έντονες υγρασίες, ή το νερό, αυτού του τύπου οι εφαρμογές είναι ιδανικές.

Επειδή τα υλικά μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της εφαρμογής, καλό είναι να επιζητά ο ιδιοκτήτης λεπτομέρειες σχετικά με τα υπέρ και τα κατά της κάθε κατηγορίας υλικών.