Το συνεργείο που θα αναλάβει τη συγκεκριμένη εφαρμογή στεγανοποίησης, πρέπει να έχει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία, κυρίως σε ότι αφορά τα υλικά, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του έργου.

έκθεση σε υγρασίες και νερά

Μία σχετικά σύνθετη διαδικασία στεγανοποίησης, η οποία πρέπει να γίνεται από ειδικούς και με ιδιαίτερη λεπτομέρεια στην εργασία, είναι και η στεγανοποίηση πισίνας.

Η πισίνα, όπως και κάθε τύπου δεξαμενή, έχει σαν κύριο σκοπό την αποθήκευση νερού. Αυτό σημαίνει ότι το σύνολο των υλικών που την αποτελούν είναι μονίμως εκτεθειμένα σε υγρασίες και νερά.

Επιπλέον οι κολυμβητικές πισίνες χρησιμοποιούν χλωριωμένο νερό, κάτι που συνιστά υψηλότερο κίνδυνο αλλοίωσης αυτών των υλικών.

Εξασφάλιση διαρροών νερού

√ Η εφαρμογή χρησιμοποιείται για να εξασφαλιστεί 100%, ότι δεν θα υπάρχει διαρροή νερού ή υγρασίες από την πισίνα προς τα έξω.

Για να γίνει αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα μονωτικά και στεγανοποιητικά υλικά, που να έχουν ιδιαίτερα υψηλή αντοχή και υψηλή απόδοση.

Αυτό σημαίνει ότι όλα τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να αντέχουν στο χλώριο και στα διάφορα καθαριστικά συστατικά πισίνας.

Επίστρωση υλικών

√ Η διαδικασία περιλαμβάνει την εφαρμογή ειδικής τσιμεντοειδoύς επίστρωσης, πάνω στην οποία συνήθως, τοποθετούμε πλακάκια. Τα πλακάκια εφαρμόζονται με ειδική κόλλα πλακιδίων, ανθεκτική στο νερό και το χλώριο, ενώ ειδικά υλικά χρησιμοποιούνται επίσης για τους αρμόστοκους. Υπάρχουν επίσης και ειδικά συστήματα μεμβρανών, που εφαρμόζονται στις πισίνες σαν στρώμα στεγανοποίησης. Οι μεμβράνες αυτές έχουν το πλεονέκτημα, ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα σαν τελική επιφάνεια, χωρίς τη χρήση πλακιδίων. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές στον ήλιο και τα συστατικά τους παρουσιάζουν αξιοσημείωτη συμπεριφορά απέναντι στο χλωριομένο νερό και στα καθαριστικά πισίνων.

Το συνεργείο που θα αναλάβει τη συγκεκριμένη εφαρμογή στεγανοποίησης, πρέπει να έχει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία, κυρίως σε ότι αφορά τα υλικά, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του έργου.