Στεγανοποίηση υπογείων

Η στεγανοποίηση υπογείων αποτελεί μία εκ των ιδιαίτερα σημαντικών παραμέτρων για τη συνολική μόνωση και στεγάνωση μιας οικοδομής. Οι εργασίες που συσχετίζονται με τη στεγανοποίηση αυτή, έχουν να κάνουν με την εξασφάλιση των υπόγειων χώρων μιας κατοικίας

Υγρασία στα υπόγεια

Να σημειώσουμε ότι τα υπόγεια, μπορεί να είναι εμφανή και μη. Δηλαδή, είτε θα βρίσκονται μερικώς κάτω από το έδαφος, ή εξ’ ολοκλήρου.Σε κάθε περίπτωση, οι εφαρμογές στεγανοποίησης στους χώρους αυτούς είναι ιδιαίτερα σημαντικές, αφού ο κίνδυνος εμφάνισης υγρασιών είναι αυξημένος, λόγω του ότι στο έδαφος γίνεται ούτως ή άλλως συσσώρευση υδάτων. Το νερό άλλωστε βρίσκει πάντα δρόμο να διαπερνά το έδαφος, αλλά και άλλες επιφάνειες, όταν δεν είναι σωστά στεγανοποιημένες.

τσιμεντοειδές στεγανοποιητικό

Σφραγίζει ουσιαστικά τα πιθανά σημεία, από τα οποία μπορούν να περάσουν υγρασίες και νερά, παρ’ όλο που αυτά τα σημεία συνήθως δεν είναι εμφανή. Η στεγανοποίηση αυτή πραγματοποιείται εσωτερικά σε διάφορα στάδια, με κυριότερο την εφαρμογή της στην τοιχοποιία με τσιμεντοειδές διεισδυτικό στεγανοποιητικό υλικό. Το υλικό εφαρμόζεται στο σύνολο του χώρου και των περιμετρικών επιφανειών που εμφανίζουν πρόβλημα, για να υπάρξει άριστο αποτέλεσμα. Η σημειακή αντιμετώπιση συνήθως δεν αποτελεί μόνιμη λύση.

Ελεγχος εφαρμογής

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, είναι απαραίτητο να γίνεται έλεγχος, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, κάτω από παντός είδους συνθήκες. Ιδανική περίπτωση μπορούμε να έχουμε, όταν η στεγανοποίηση υπογείων γίνεται εκτός από εσωτερικά και εξωτερικά. Αυτό προϋποθέτει την εφαρμογή της κατά τα στάδια ανέγερσης της οικοδομής. Μετά την εφαρμογή της στεγανοποίησης υπογείων, οι χώροι αυτοί μπορούν να είναι προσβάσιμοι, λειτουργικοί και χρηστικοί, για κάθε σκοπό ή χρήση.

Εφαρμόζονται κυριως τσιμεντοειδη στεγανωτικα υλικα με αναπνευσιμότητα και αντοχή σε αρνητικές πιεσεις