Η θερμομόνωση ταράτσας είναι ουσιαστικά το έργο που επιτελείται σε ένα από τα πιο ευπαθή σημεία μιας οικοδομής και αφορά την θερμική προστασία της. Η εργασία αυτή είναι απαραίτητη για τις περισσότερες οικοδομικές κατασκευές που παρουσιάζουν μεγάλες απώλειες θέρμανσης, αν και πλέον προτείνεται σαν εργασία για όλες τις κατασκευές

Εφαρμογές θερμομόνωσης σε ταράτσες

Μεθόδοι & υλικά που περιλαμβάνει

Οι διάφορες μέθοδοι εφαρμογής στην θερμομόνωση ταράτσας, περιλαμβάνουν εκτός των άλλων, στεγανοποίηση με θερμοπλαστικές μεμβράνες, στεγανοποίηση μίας ή δύο στρώσεων, στεγάνωση δώματος με μονή ή διπλή ασφαλτική μεμβράνη. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται συνηθέστερα είναι διογκωμένη πολυστερίνη, εξηλασμένη πολυστερίνη, θερμομονωτικά σκυροδέματα ελαφρού τύπου με οπλισμό, θερμοπλαστικές μεμβράνες, μεμβράνες PVC, κλπ. Κάθε μία από τις παραπάνω επιλογές έχει διάφορα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και κατά συνέπεια εμφανίζονται ανάλογες διαφοροποιήσεις στην τιμή.

Ποια είναι η κατάλληλη θερμομόνωση ταράτσας

Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι οι ενεργειακές ανάγκες της οικοδομής που θέλετε να εφαρμόσετε την θερμομόνωση.

Ανάλογα με την κλιματική ζώνη της περιοχής που βρίσκεται, με το αν είναι παλιά ή νέα η οικοδομή και έχοντας υπόψη τα δομικά στοιχεία κατά την  κατασκευή της, μπορεί να μεταβληθούν διάφοροι παράμετροι κατά τη θερμομονωτική και ενεργειακή μελέτη. Έτσι μπορείτε να επιλέξετε την πιο κατάλληλη μέθοδο στην οικοδομή σας, ώστε να έχετε τα πιο ουσιαστικά και ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Πλεονεκτήματα

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που συνεπάγονται της εφαρμογής αυτής, είναι η σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται και κατά συνέπεια η μείωση των δαπανών για την παραγωγή θέρμανσης ή ψύξης. Ως γνωστόν η ταράτσα αποτελεί το πιο ευάλωτο σημείο της οικοδομής, αφού είναι εκτεθειμένη στις θερμικές μεταβολές και στις εκάστοτε καιρικές συνθήκες. Γι’ αυτό το λόγο πολλοί την προτείνουν ως πρωταρχική και σημαντικότερη εργασία που πρέπει να γίνεται. Η οικονομία που μπορεί να επέλθει από τη σωστή θερμομόνωση και την κατάλληλη χρήση των υλικών, μπορεί να αγγίξει και το 40% σε οικονομία.

Η επιλογή του κατάλληλου συνεργείου για αυτού του είδους την εφαρμογή, είναι πολύ σημαντική. Η σωστή και αποτελεσματική εργασία που εκπονείται, εξασφαλίζεται με την εγγύηση για την αποτελεσματικότητας του έργου.

Τρόποι και ποικίλα θερμομονωτικά υλικά

Η θερμομόνωση ταράτσας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους και φυσικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποίκιλλα υλικά. Τα υλικά θερμομόνωσης κυκλοφορούν εν αφθονία στην αγορά και έχουν διάφορα χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Κάθε υλικό έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές και φυσικά διαφορετικό τρόπο εφαρμογής. Γι’ αυτό καλό είναι ότι εργασίες κι αν προγραμματίζετε, να είστε σίγουροι ότι γνωρίζετε πολύ καλά τη διαδικασία και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσετε, ή αν είναι δυνατόν να απευθυνθείτε σε ένα έμπειρο και τεχνικά καταρτισμένο συνεργείο μόνωσης, που θα αναλάβει την εφαρμογή του έργου.

Μελέτη και εφαρμογή

Σε κάθε περίπτωση η θερμομόνωση ταράτσας, προϋποθέτει την σωστή και εμπεριστατωμένη μελέτη του χώρου και των αναγκών του, ώστε να επιλεγούν τα κατάλληλα υλικά και να έχουμε πλήρη αποτελεσματικότητα.

Ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την πλήρη εφαρμογή είναι συνήθως 5 με 7 μέρες, ανάλογα με την κατάσταση της επιφάνειας της ταράτσας, το είδος των υλικών και φυσικά από τις καιρικές συνθήκες. Ιδανική εποχή για εργασίες μόνωσης σε εξωτερικούς χώρους θεωρείται το Καλοκαίρι και η Άνοιξη, όπου υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες για βροχή.

Video

Video: Θερμομόνωση ταράτσας

Η θερμομόνωση ταράτσας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους και ποίκιλλα υλικά